Protože Vám chceme poskytovat co nejlepší služby, použíavá naše společnost PILANA Group a.s., IČO: 04161076, se sídlem Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7323 (dále jen jako „naše společnost“ nebo „my“), při Vaší návštěvě webových stránek www.pilana.group pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb rovněž i takzvané soubory cookies.

Tento dokument doplňuje a částečně rozvíjí naše zásady ochrany osobních údajů a v souladu s těmito zásadami musí být také vykládán.

Cookies jsou malé textové soubory, které naše webová stránka (stejně jako řada dalších webových stránek) ukládá pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů či jiných koncových zařízení. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle cookies při další návštěvě uživatele stejného počítače rozpozná.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání citlivých osobních údajů, tedy jejich prostřednictvím naše společnost nezískává žádné citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 nařízení GDPR). Některé získané cookies nicméně mohou být osobními údaji. Ubezpečujeme Vás, že s cookies, které jsou osobními údaji, nakládá naše společnost plně v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými závaznými právními předpisy.

Kromě cookies používá naše společnost také pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek.

O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies.

Na našich webových stránkách www.pilana.group se setkáte s tzv. cookie bannery, na nichž budete moci vyjádřit svoje preference ohledně použití cookies pro jednotlivé tam uvedené účely a případně udělit souhlas s použitím cookies pro konkrétní účel.

Současně standardní webové prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití; lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace použijte, prosím, nápovědu Vašeho prohlížeče.

1        Účel cookies
Soubory cookies umožňují identifikaci jednotlivých koncových zařízení a uchování údajů o Vašem nastavení cookies, ať už ve Vašem webovém prohlížeči, nebo v uživatelském rozhraní se žádostí o souhlas s cookies. Některé jsou nezbytné pro správné fungování služby, například u přihlášení nebo platby za produkt (takové cookies jsou také označovány jako technické – k tomu viz dále). Jiné zlepšují uživatelské rozhraní například tím, že si pro příští návštěvu zapamatují Vámi dříve vyplněné údaje. Další cookies nám umožňují přizpůsobit obsah stránky nebo na ní zobrazovanou reklamu Vašim preferencím. Více informací o jednotlivých druzích cookies si můžete přečíst v čl. 2 tohoto dokumentu.

2        Druhy cookies
Cookies lze dělit na základě několika kritérií.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

  • Cookie první strany (First Party Cookie) vytváří přímo webové stránky nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webové stránky.
  • Cookie třetích stran (Third Party Cookie) jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené webové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy, obrázky nebo videa.

Cookies lze také rozdělit podle jejich trvanlivosti na:

  • Relační cookies (Session Cookies) jsou dočasné. Ukládají se do Vašeho zařízení jen do doby, než ukončíte práci s internetovým prohlížečem a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost webových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
  • Permanentní cookies (Persistent Cookies) můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich webových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období, nebo dokud je ručně neodstraníte. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě webových stránek.

Podle účelu použití lze cookies dělit na:

  • Technické (nezbytně nutné či esenciální) cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Zahrnují například cookies, které Vám umožňují přihlásit se do zabezpečených částí naší webové stránky. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány. Webové stránky nelze bez nezbytně nutných technických cookies správně používat. Tyto cookies neshromažďují informace o uživatelích, které by se daly použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé na internetu navštěvovali.
  • Výkonové (statistické a analytické) cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatele našeho webu. Tyto soubory cookies nelze použít k přímé identifikaci určitého návštěvníka.
  • Profilovací (cílené a reklamní, targeting) cookies se používají ke sledování Vašich preferencí, které vyplynou z používání webových stránek, jakož i za účelem zasílání reklamních zpráv v souladu s těmito preferencemi.
  • Funkční cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek. Používají se k aktivaci konkrétních funkcí webových stránek (např. přehrávání videí) a jejich nastavení podle Vašich voleb (např. jazyk) s cílem vylepšit Vaši zkušenost s webovými stránkami. Zároveň funkční cookies slouží k zapamatování si Vašich preferencí při další návštěvě webových stránek. Neshromažďují ale informace, které by Vás dokázaly identifikovat.

3        Které cookies můžeme zpracovávat?
I bez Vašeho souhlasu jsme oprávněni zpracovávat technické cookies. Jejich zpracovávání je nezbytně nutné pro to, aby naše webové stránky mohly fungovat. Vedle technických cookies může naše společnost na základě Vašeho výslovného souhlasu zpracovávat také další cookies, které jsou specifikovány v čl. 4 tohoto dokumentu. Tyto ostatní, tj. nikoli technické cookies můžeme nicméně zpracovávat pouze na základě Vámi uděleného souhlasu. Souhlas se zpracováváním cookies můžete kdykoliv odvolat, a to obdobně jako můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů dle našich zásad ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

4        Používané cookies

 Na našem webu používáme tyto soubory cookie:

Název Poskytovatel/Doména Expirace Popis
_hjFirstSeen Hotjar Ltd/pilanagroup.com 30 minut Soubor cookie je nastaven tak, aby Hotjar mohl sledovat začátek cesty uživatele pro celkový počet relací. Neobsahuje žádné identifikovatelné informace.
Netwings7 www.pilanagroup.com 1 měsíc  
CookieScriptConsent CookieScript/pilanagroup.com 3 měsíce Tento soubor cookie používá služba Cookie-Script.com k zapamatování předvoleb souhlasu se soubory cookie návštěvníků. Je nutné, aby banner cookie Cookie-Script.com fungoval správně.
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Ltd/pilanagroup.com 30 minut Soubor cookie je nastaven tak, aby Hotjar mohl sledovat začátek cesty uživatele pro celkový počet relací. Neobsahuje žádné identifikovatelné informace.
_ga Google LLC/pilanagroup.com 1 rok 1 měsíc Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics - což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů.
_gid Google LLC/pilanagroup.com 1 den Tento soubor cookie nastavuje Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a slouží k počítání a sledování zobrazení stránek.
_gat_UA-3211044-3 www.pilanagroup.com 60 sekund Jedná se o soubor cookie typu vzor nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webu, ke kterému se vztahuje.
Jedná se o variantu souboru cookie _gat, který se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webových stránkách s vysokým objemem návštěvnosti.
_ga_SXXP1WQQGX www.pilanagroup.com 1 rok 1 měsíc Tento soubor cookie používá Google Analytics k zachování stavu relace.
test_cookie Google LLC/doubleclick.net 15 minut Tento soubor cookie nastavuje společnost DoubleClick (kterou vlastní společnost Google), aby zjistila, zda prohlížeč návštěvníka webu podporuje soubory cookie.
IDE Google LLC/doubleclick.net 1 rok Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá webové stránky a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedeného webu.
_gcl_au Google LLC/doubleclick.net 3 měsíce Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá webové stránky a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedeného webu.
_hjSessionUser_3716750 www.pilanagroup.com 1 rok  
_nss www.pilanagroup.com relace  
_hjIncludedInSessionSample_3716750 www.pilanagroup.com 30 minut  
_hjSession_3716750 www.pilanagroup.com 31 minut  
   

5        Změna nastavení cookies
Pokud si nepřejete, aby naše společnost nadále zpracovávala Vaše údaje z cookies, můžete změnit nastavení správy cookies svého webového prohlížeče, kde ukládání cookies zakážete.

Na následujících hypertextových odkazech najdete návody, jak tyto soubory blokovat v prohlížečích Chrome, Mozilla Firefox, Safari a Opera.

Cookies lze také blokovat jen pro jednotlivé internetové stránky. Pokud cookies zakážete (jakýmkoliv výše uvedeným způsobem), nemusí naše stránky a jejich prostřednictvím poskytované služby fungovat řádně. Cookies lze také kdykoliv znovu povolit. Současně se na nás můžete obrátit dle našich zásad ochrany osobních údajů, a Váš dotaz či záležitost s námi vyřešit individuálně.

6        Závěr
Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti dne 1.9.2023 a bude průběžně revidován a aktualizován.