V naší firmě věříme, že skutečný úspěch je postaven na pevných základech, které tvoří naše hodnoty. Tyto principy nejsou jen prázdné fráze, ale základní kameny, na kterých každý den stavíme naši práci a budujeme vztahy s klienty, partnery i zaměstnanci. Představujeme vám hodnoty, které nás vedou, inspirují a definují náš přístup k podnikání.

Tradice a stabilita

Naším posláním je, s 90letým odkazem v oboru výroby nástrojů, udržet si pozici evropského lídra a zároveň se zařadit mezi deset nejlepších na světě. Usilujeme o to, být nejlepší ve všem, co děláme, a zároveň poskytovat stabilitu a jistotu pro všechny, kdo s námi spolupracují.

Dlouhodobé partnerství

Naším cílem je být dlouhodobým stabilním partnerem, který je vždy připraven podat pomocnou ruku. Klíčové pro nás je udržování osobního kontaktu se zákazníky a kladení důrazu na dlouhodobé partnerství nejen se zákazníky, ale i s dodavateli.

Naši zaměstnanci

Naše vize a cíle vycházejí z uznání, že úspěch naší firmy je přímo spojen se znalostmi a dovednostmi našich zaměstnanců a jejich neustálým rozvojem. Vedení společnosti přebírá plnou odpovědnost za splnění všech požadavků a za rozvoj systému řízení kvality, který je založen na hodnotách transparentnosti, odpovědnosti a kontinuálního zlepšování.

Kvalita

Naším cílem je určovat standardy kvality používaných dílů, přičemž se zavazujeme k udržování stabilně vysoké kvality za zajímavou cenu.

Inovace a flexibilita

Naše vize a cíle zahrnují kontinuální technologický a produktový rozvoj společnosti, využívání moderních komunikačních metod a schopnost nabízet alternativní materiály a výrobky, které jsou přizpůsobené potřebám trhu i specifickým požadavkům našich zákazníků.