1. Vyberte správnou horizontální, či vertikální brusku.

Zvolte takový typ, velikost, výkon, tuhost a přesnost brusky, se kterým průmyslové nože dosáhnou i po přebroušení optimálních pracovních výkonů. Jak se v bruskách vyznat? Podle osy vřetene můžeme rozdělit brusky průmyslových nožů na horizontální a vertikální. 

Horizontální brusky nožů: malá plocha záběru, snadnější údržba

Horizontální brusky průmyslových nožů brousí obvodem kotouče. Jejich výhodou je, že mají malou plochu záběru, a tak se brusný kotouč tolik nezanáší. K jeho čištění přispívá i odstředivá síla a tlak chladící kapaliny. 
U této brusky dbejte na to, aby průměr a šířka kotouče nožů byly co největší, a to kvůli velkému brusnému výkonu při větší ploše záběru. Ideální je případ, kdy je kotouč širší než broušená plocha obrobku.

Vertikální brusky nožů: velký výkon v krátkém čase

Vertikální brusky průmyslových nožů brousí čelem kotouče či segmenty. Protože je při tomto způsobu broušení stále v záběru velká čelní plocha kotouče, kotouč se více zanáší třískami
Oproti horizontální brusce je tento způsob broušení průmyslových nožů velmi výkonný (s velkým úběrem materiálu za krátký čas), ale s obecně horší kvalitou broušeného povrchu. Při správném broušení vertikální bruskou je ale možné dosáhnout velmi dobré kvality i přesnosti broušení, a tak se v praxi používá častěji než broušení horizontální. 

Broušení ploch nožů vs. broušení ostří

Pro broušení ploch průmyslových nožů se používají výkonné vertikální brusky s výkonem desítek a stovek kW osazenými 10–20 brusnými segmenty. Naopak u broušení ostří průmyslových nožů mají své místo vertikální brusky s naklápěcím stolem, kde není potřeba takového brusného výkonu jako u broušení ploch. Důležitý faktor je zde však tuhý a přesný stroj, kvalitní brusivo a zkušený personál. 

2. Zvolte vhodné brusivo.

Správný výběr brusiva hraje při procesu broušení zásadní roli. V tomto kroku broušení nožů záleží na mnoha faktorech: druhu brusiva, jeho zrnitosti, pojivu a také velikosti kotouče či počtu segmentů.

3 hlavní komponenty brusiva: brusné zrno, pojivo a póry

Co se týká brusných zrn, existuje jich spousta druhů – od korundu až po diamant. My doporučujeme použít při broušení průmyslových nožů hlavně spékaný korund, tzv. Sinterkorund. U velikosti zrna, která je označována číslicemi 6–1200 obecně platí, že čím větší číslo, tím jemnější je zrno. V tomto ohledu proto volte raději brusiva se zrnitostí 24–36. 

Pojivo tyto zrna spojuje v jeden kompaktní celek a určuje pevnost a tvrdost brousícího kotouče či segmentu. Na trhu jich najdete řadu: pryskyřičné, keramické, kovové, pryžové apod. My používáme v 95 % případů pojivo keramické, protože má velmi dobrý brusný výkon, přičemž kvalita povrchu je na vysoké úrovni. Tvrdost brusiva je označována písmeny A-Z, kde A je nejměkčí, a Z pak nejtvrdší. 

Naopak póry určují tzv. otevřenost brusiva. Velmi tvrdé materiály je vhodné brousit měkčím brusivem s otevřenější strukturou brusiva. Otevřená struktura také chladí obrobek, protože se v ní zadržuje chladící kapalina.

3. Vyberte odpovídající způsob chlazení.

U chlazení dbejte na výběr vhodné chladící kapaliny, jakož i na dostatečné množství a správný průtok k místu styku brusiva s obrobkem.

Chladících kapalin opět existuje celá řada, od minerálních olejů po polosyntetické až plně syntetické. My doporučujeme používat plně syntetické chladící emulze, které mají velmi dobré chladící a vymývací schopnosti, jsou nezávadné a dobře se likvidují. Důležitý je také dostatečný průtok a směr kapaliny mezi obrobek a nástroj (brusivo). Protože kapalinou odchází nejvíce tepla při broušení, chladíme ji v chladících nádržích externím chladícím zařízením. 

4. Nezapomeňte na správné nastavení brusných podmínek.

Optimální nastavení brusných podmínek (řezné – obvodové rychlosti, přísuvu a posuvu) je dalším důležitým parametrem při broušení. 

Brusné podmínky se pro každou brusku průmyslových nožů nastavují individuálně. Obecně platí, že při hrubém broušení používáme vyšší přísuny vřetene a větší rychlosti stolu, brusivo měkké (H–K) až středně tvrdé (L–O). U finálního broušení povrchu pak snížíme přísuv na minimum, přičemž rychlost stolu brusky či vřeteníku snížíme na polovinu (u brusek, které to umožňují). Brusivo v tomto případě používáme velmi měkké (E–G) či měkké (H–K).

V našem článku jste poznali základní zásady pro dosažení rozměrové přesnosti a kvality povrchu při broušení průmyslových nožů. Zjistilli jste, jaké jsou rozdíly mezi bruskami a dozvěděli se tipy, jak vybrat vhodné brusivo, způsob chlazení nebo optimální brusné podmínky. Pokud máte bližší dotazy, kontaktujte našeho obchodního zástupce.