Podporujeme český průmysl 

Náš dosavadní strojní park, čítající přes 550 kusů, se v letošním roce rozroste o další stroje. Jsou jimi moderní komorové pece české výroby, které zefektivní způsob tepelného zpracování nástrojové oceli. Tyto pece pro nás ale neznamenají jen technologický pokrok – jsou také příkladem našeho závazku ocenit kvality českého inženýrství a podporovat lokální průmysl.

Technologické inovace nás připravují na budoucnost

S rostoucími nároky na kvalitu je pro nás klíčové investovat do technologií, které nám umožní udržet naši konkurenční výhodu. Díky novým komorovým pecím jsme schopni dosáhnout globálních standardů a obhájit pozici světového lídra ve výrobě průmyslových nožů a dílů.

 

Když jdou ekonomika a ekologie ruku v ruce

Odpovědný přístup k výrobě není jen o kvalitě, ale také o udržitelnosti. Nové komorové pece jsou schopny pracovat v ochranné atmosféře, která zabraňuje degradaci materiálu, a také snižuje energetickou náročnost našich procesů. Dalším z klíčových prvků těchto strojů je jejich ohromující stabilita teplotního pole. S hodnotou 2 °C můžeme s jistotou říci, že každý produkt, který projde naším tepelným zpracováním, je podroben přesné a konzistentní teplotní regulaci.